همکاری با شرکت چکش سبز

درخواست نمایندگی و مجوز دادن از طرف شرکت چکش سبز عصا فعلاً فقط شامل کشور عزیزمان ایران می‌باشد.

افراد شایسته و لایقی که مورد پسند شرکت چکش سبز عصا واقع شده و از طریق شرکت برای افراد درخواست کننده أخذ نمایندگی احراز هویت انجام شده باشد.